Mieszkania Gorzów
Rodzaj:  
Do wynajęcia:  
Województwo:    
Powierzchnia:    
od m2 do m2
Cena :    
od zł do
   Nota Prawna


Korzystając ze stron serwisu internetowego biura PAWLUKOWICZ NIERUCHOMOŚCI akceptują Państwo bez ograniczeń oraz jakichkolwiek zastrzeżeń niniejsze zasady. Każdy korzystający z serwisu internetowego biura oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej "noty prawnej" oraz zobowiązuje się do bezwarunkowego przestrzegania jej postanowień.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny, biuro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania z serwisu internetowego lub informacji w nim przedstawionych.

Biuro nie udziela również jakiejkolwiek gwarancji, dotyczącej formy, treści oraz aktualności zamieszczonych informacji.

Aktualne ceny mogą odbiegać od podanych w serwisie internetowym i są dostępne w bezpośrednim kontakcie z właścicielem oferty. Agencja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen nieruchomości w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Informacje na stronach internetowych lub uzyskane za pośrednictwem serwisu internetowego w tym podane ceny nieruchomości i ich parametry podane są przez właściciela, mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży produktów w rozumieniu Art. 66 i następne Kodeksu Cywilnego oraz nie wiążą prawnie biura. Zamieszczone w serwisie internetowym oferty nieruchomości stanowią zaproszenie do rokowań zgodnie z Art.71 KC.   

Agencja nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek stronę internetową, pocztę elektroniczną lub inną usługę sieci Internet - a która jest lub może być powiązana ze stroną internetową biura .

Zawartość serwisu internetowego wraz z wszelkimi materiałami są prawnie chronione. Wszelkie informacje zawarte w serwisie niezależnie od formy, kompletności mogą być wykorzystywane tylko po uzyskaniu pisemnego zezwolenia od biura.


Nieruchomoœci Gorzów Wielkopolski
  Nieruchomoœci Gorzów
   
Pawlukowicz Nieruchomości
ul. Łokietka 1/3, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.pawlukowicznieruchomosci.pl
biuro@
pawlukowicznieruchomosci.pl

Strona Główna | O Firmie | Oferty | Zgłoś Ofertę | Kontakt

© VisualArt 2007

Strona Główna
Strona Główna