Mieszkania Gorzów
Rodzaj:  
Do wynajęcia:  
Województwo:    
Powierzchnia:    
od m2 do m2
Cena :    
od zł do
   Rynek Nieruchomości


Dekalog Klienta biura nieruchomości !

1 .Ogłoszenie prasowe

Już jego treść, forma daje pewną wskazówkę klientowi agencji nieruchomości. Zwróćmy uwagę, czy ogłoszenie zawiera tylko nr telefonu, czy też pełną nazwę firmy i jej adres.

Sam nr telefonu sugeruje, że ogłoszenie dała może osoba prywatna, bądź agencja zajmująca się handlem nieruchomościami, przypadkowo, nieprofesjonalnie, działająca bardzo często w ukryciu „w szarej strefie”, bez wymaganych uprawnień.

Zgodnie ze standardami zawodowymi pośredników w obrocie nieruchomościami, nie wolno ogłaszać swoich ofert bez ujawnienia statusu pośrednika, nie wolno także przedstawiać oferowanych usług w reklamach jako wolnych od opłat, czy prowizji.

2. Pierwsze spotkanie

Po wybraniu biura nieruchomości należy zadzwonić i umówić się na spotkanie. Nie gódźmy się na rozmowę w przypadkowym miejscu – np. w kawiarni. Koniecznie umówmy się w siedzibie firmy.

3. Siedziba agencji

Klient udający się na rozmowę do już wybranego pośrednika powinien zwrócić uwagę na adres i lokalizację agencji nieruchomości. Lokal w centrum (w śródmieściu) na parterze, z wejściem od strony chodnika o dużym natężeniu przepływu ludności, z dużą powierzchnią witryn umożliwiającą promocję ofert, lepiej rokuje niż lokal w wieżowcu lub lokal w mieszkaniu na obrzeżach miasta. Nie bez znaczenia jest również to, czy szyld reklamowy danej firmy jest wyeksponowany na tyle aby był widoczny z zewnątrz.
Wiele może nam też powiedzieć sposób organizacji oraz wyposażenie pomieszczeń biura i panujący tam porządek.

4. Dokumenty firmy

Klient ma zawsze prawo do uzyskania informacji o formie prawnej funkcjonowania biura.
Należy poprosić o odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej oraz licencję osoby uprawnionej do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. (od 1 stycznia 2002 r. został wprowadzony ustawowy obowiązek posiadania licencji zawodowej). Konieczne jest tez posiadanie przez pośrednika ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

5. Wiarygodność i identyfikacja

Kolejną ważną sprawą dla klienta jest informacja, czy właściciel, wspólnik albo pracownicy danego biura nieruchomości należą do lokalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, zrzeszonego w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Klient może sprawdzić, czy w wybranej firmie pracują osoby posiadające licencję zawodową, która jest wpisana w Centralnym Rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa : (www.mi.gov.pl).
Można też skorzystać z witryny internetowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.: www.pfrn.pl, gdzie znajduje się również możliwość dostępu do rejestru pośredników.
Warto wiedzieć, iż pośrednik należący do federacji posługuje się owalną pieczątką PFRN, zawierającą jego imię, nazwisko oraz numer jego licencji zawodowej.

6. Cennik i zakres usług

Prowadząc rozmowę w biurze klient powinien zapoznać się z cennikiem usług danej firmy. Pozwoli to na skalkulowanie kosztów zaangażowania biura w obsługę transakcji oraz określenie zakresu świadczonych usług.

7. Umowa o pośrednictwo

Powinna zawierać warunki przeprowadzenia transakcji. Podstawowe informacje, jakie powinna zawierać umowa : informacje dotyczące stron (agencji i klienta), dokładne określenie czynności, jakie klient zleca firmie, okres na jaki umowa została zawarta, wysokość uzgodnionego wynagrodzenia, forma płatności, ewentualne zabezpieczenia, informacje o zawarciu klauzuli wyłączności na tę usługę. W przypadku zastosowania finansowego zabezpieczenia transakcji przez biuro, czyli kaucji, w umowie musi być zawarta informacja o trybie rozliczenia czy zwrotu kaucji klientowi. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, umowa pośrednictwa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany też powinny być sporządzone na piśmie.

8. Oferty

Klient powinien mieć swobodny dostęp do katalogu ofert danego biura nieruchomości. Agencja powinna wyegzekwować od zgłaszających oferty maksimum wiarygodnych informacji. Warunkiem dopuszczenia oferty do obrotu jest posiadanie przez biuro nieruchomości ważnej umowy pośrednictwa, zawartej ze zgłaszającym oferowaną nieruchomość. Prezentowanie klientom ofert, w odniesieniu do których biuro nie ma zawartych umów, jest niezgodne z prawem.

9. Obsługa klienta

Po wybraniu przez klienta interesującej go oferty, pracownik agencji nieruchomości ma obowiązek sprawdzić, czy jest ona w danym momencie aktualna i dopiero wtedy wydać klientowi adres. Dobre, renomowane biura nieruchomości, po podpisaniu umowy z klientem, umawiają go na spotkanie w danej nieruchomości i pracownik biura jedzie razem z potencjalnym nabywcą na miejsce, by służyć pomocą i doradztwem np. w oględzinach czy wstępnych negocjacjach.

10. Bezpieczeństwo transakcji

Przystępując do finalizacji transakcji, klient powinien zwrócić szczególną uwagę na jej poszczególne etapy – od zawarcia umowy przedwstępnej po umowę właściwą (akt notarialny). Wnikliwie należy się więc zapoznać z treścią i prosić o wyjaśnienie niezrozumiałych sformułowań. Zwróćmy uwagę na zapisy o rozliczeniach finansowych między stronami transakcji oraz pośrednikiem.

<<< Powrót
Nieruchomoœci Gorzów Wielkopolski
  Nieruchomoœci Gorzów
   
Pawlukowicz Nieruchomości
ul. Łokietka 1/3, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.pawlukowicznieruchomosci.pl
biuro@
pawlukowicznieruchomosci.pl

Strona Główna | O Firmie | Oferty | Zgłoś Ofertę | Kontakt

© VisualArt 2007

Strona Główna
Strona Główna