Mieszkania Gorzów
Rodzaj:  
Do wynajęcia:  
Województwo:    
Powierzchnia:    
od m2 do m2
Cena :    
od zł do
   Rynek Nieruchomości


Umowa pośrednictwa na wyłączność !

Korzyści czy ograniczenie ?
Umowa pośrednictwa na wyłączność, czy też z klauzulą wyłączności, to taki rodzaj umowy, w której klient zgłaszający ofertę zobowiązuje się zapłacić pośrednikowi prowizję w każdej sytuacji, jeżeli tylko w trakcie trwania umowy nieruchomość będąca przedmiotem oferty zostanie sprzedana lub wynajęta, względnie, jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana (wynajęta) nawet po terminie obowiązywania wyłączności, lecz klientowi, który oglądał nieruchomość w trakcie trwania umowy.
Innymi słowy, w pierwszym przypadku, nie ma znaczenia w jaki sposób klient dotarł do właściciela. Wystarcza sam fakt zaistnienia transakcji w okresie trwania wyłączności, aby prowizja pośrednikowi się należał

Dlaczego tak się dzieje?
Klauzula wyłączności to bynajmniej nie wymysł polskich pośredników. W krajach Europy Zachodniej, a także w USA, Kanadzie czy Australii, jest to powszechnie obowiązujący typ umowy pośrednictwa.
Skoro bowiem pośrednik angażuje swój czas i środki na reklamę i promocję (nie pobiera z góry żadnej zaliczki), to chciałby mieć pewność, że „gra” jest równa z obu stron.
Że właściciel to osoba poważna – wiarygodna, która nie będzie urządzała wyścigów między pośrednikami, zlecając w kilku, czy kilkunastu agencjach swoją ofertę, nie pamiętając później w jakich i nie informując biur jeśli oferta stanie się już nieaktualna.

Obawy klientów przed zawieraniem umów na wyłączność.
Większość klientów mylnie sądzi, że prawdopodobieństwo sprzedaży (wynajmu) jego nieruchomości jest wprost proporcjonalna do ilości agencji, w których ofertę zgłosi.
Pozornie takie myślenie może być nawet zasadne. Zdawałoby się bowiem, że jeżeli oferta jest w kilkunastu agencjach, to szansa jej realizacji wielokrotnie się zwiększa. Jednak nic bardziej złudnego i mylnego. Jeżeli pośrednik zorientuje się, że klient nie chce zlecić oferty na umowę z klauzulą wyłączności, to znaczy tyle, iż klient już zlecił, bądź też zamierza zlecić swoją ofertę w innym biurze.
Jakie konsekwencje ma dla pośrednika taka wiadomość. Otóż dość zasadnicze. Ponieważ prawdopodobieństwo zrealizowania transakcji przez danego pośrednika gwałtownie spada, to czy można w takiej sytuacji wymagać, że będzie w sposób istotny zaangażowany czasowo i finansowo w promowaniu takiej oferty.?
Czy mając ograniczony budżet na reklamę będzie raczej promował oferty na wyłączność, czy też oferty bez tej klauzuli (tzw. otwarte) ? Odpowiedź wydaje się oczywista.

Jest jeszcze jeden ważny argument dla klienta aby złożyć ofertę na wyłączność. Przy takiej ofercie pośrednik będzie mógł wykorzystać całą gamę możliwości marketingowych, z podaniem w reklamie adresu i umieszczeniem zdjęcia nieruchomości. Pośrednik bowiem niczym nie ryzykuje. Przeciwieństwem tego, jest sposób promowania oferty „otwartej”.
Nie dość, że pośrednik nie zaangażuje zbyt wiele środków finansowych, to jeszcze musi tak „kombinować” w reklamie, żeby potencjalny klient przypadkiem nie zorientował się o jaką nieruchomość chodzi. Wtedy bowiem  sam może udać się do właściciela i cała praca pośrednika i zaangażowanie na nic.
Najczęściej wtedy nie udowodnimy bowiem jak klient dotarł do naszego właściciela. Jakże często słyszy się, że klient spacerował sobie ulicą, czymś zaciekawiony wszedł na posesję i od niechcenia zapytał właściciela wyglądającego akurat przez okno, czy przypadkiem jego nieruchomość nie jest na sprzedaż. Interes bowiem naszego właściciela i kupującego jest wtedy wspólny. Jeżeli właściciel nie zapłaci prowizji, może obniżyć cenę kupującemu.

Tak więc w istocie umowa z klauzulą wyłączności to nic innego jak zniesienie obowiązku z pośrednika, konieczności udowodnienia swojemu klientowi, skąd się wziął zainteresowany, który przyszedł i zrealizował transakcję. Sam fakt dokonania transakcji w trakcie obowiązywania wyłączności jest już wystarczający do otrzymania prowizji, w zamian za działania jakie pośrednik podjął na swój koszt i ryzyko.

Ten fakt w istocie stanowi największą psychologiczną barierę dla klientów, którzy jednak chcieliby mieć pewność, że transakcja nastąpiła bezsprzecznie w wyniku pracy pośrednika.
Szczególne problemy mają klienci z przyjęciem do wiadomości faktu, że zapłacą prowizję także wtedy, gdy nieruchomość kupi np. „szwagier” lub dobry znajomy, albo gdy znajdą klienta przypadkowo sami (wcześniej dawali już ogłoszenia itp.)

Można  zawsze wtedy klientowi zaproponować aby zapytał wszystkie możliwe osoby, względnie żeby dał ogłoszenia w prasie i trochę poczekał. Jeżeli już jednak zdecyduje się zlecić usługę na wyłączność to musi  przyjąć podstawowy fakt do wiadomości. Jeżeli transakcja zostanie zrealizowana – zapłacę prowizję.
Jeżeli będzie to znajomy, który zresztą najczęściej dowiaduje się o ofercie z ogłoszeń pośrednika, to musi pamiętać, że  prowizja pośrednika jest w cenie transakcji. Należy wyzbyć się dalszych przemyśleń w stylu, że może i szkoda że zawarło się umowę na wyłączność.

Oczywiście zawarcie umowy na wyłączność to nie tylko jednostronne zobowiązanie się ze strony właściciela. To przede wszystkim obowiązek dla pośrednika, który musi w sposób profesjonalny podejść do oferty.

Umowa pośrednictwa na wyłączność ma swoje oparcie w aktualnych przepisach prawnych:
ostatnia nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997r., wprowadziła w art. 180 nowy ust. 3a  w brzmieniu „umowa pośrednictwa może być zawarta z zastrzeżeniem wyłączności na rzecz pośrednika lub przedsiębiorcy”. Art. 550 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Ponadto w 2003r. po wnikliwej analizie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał tę klauzulę za dozwoloną.
Umowa pośrednictwa na wyłączność to najlepsze narzędzie oraz sposób zabezpieczenia interesów klienta i pośrednika. To nowoczesna forma współpracy obu stron wymagająca od pośrednika najwyższych kwalifikacji i profesjonalnego podejścia do zawodu.

<<< Powrót
Nieruchomoœci Gorzów Wielkopolski
  Nieruchomoœci Gorzów
   
Pawlukowicz Nieruchomości
ul. Łokietka 1/3, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.pawlukowicznieruchomosci.pl
biuro@
pawlukowicznieruchomosci.pl

Strona Główna | O Firmie | Oferty | Zgłoś Ofertę | Kontakt

© VisualArt 2007

Strona Główna
Strona Główna