Mieszkania Gorzów
Rodzaj:  
Do wynajęcia:  
Województwo:    
Powierzchnia:    
od m2 do m2
Cena :    
od zł do
   Zarządzanie Nieruchomościami


W dobie gospodarki wolnorynkowej w trosce o własne mienie w ostatnich latach coraz powszechniejsze a niemal regułą staje się powierzanie obsługi nieruchomości profesjonalnym zarządcom.

Kim jesteśmy?

Stworzyliśmy firmę z profilem działalności ukierunkowanym na świadczenie usług zarządzania, administrowania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości  komercyjnych i użyteczności publicznych.
Służymy profesjonalną pomocą w założeniu nowej wspólnoty oraz przejęciu nieruchomości od dewelopera lub poprzedniego zarządcy.
Wiemy jak profesjonalnie i korzystnie dla wspólnoty negocjować stawki za media oraz świadczone usługi.
Oferujemy profesjonalne usługi w dobrze skalkulowanych cenach. W naszym działaniu, zawsze kierujemy się dobrem naszego Klienta.

Dlaczego właśnie my?
Co nas wyróżnia?

Jest na rynku wiele różnych firm oferujących podobne usługi i produkty.
Wyróznia nas przede wszystkim jakośc świadczonych uslug. Jesteśmy specjalistami w swojej dziedzinie. Nasz zespół pracowników pod nadzorem licencjonowanego zarządcy – licencja nr 14181, to osoby z dużym doświadczeniem i ustawicznie pogłębianej wiedzy o rynku nieruchomości.
Drugą kompleksową cechą, która nas wyróżnia jest skuteczność, rzetelność oraz profesjonalizm. Wykonując nasze usługi kierujemy się należytą starannością, mając za cel nadrzędny, dbałość o interesy Zleceniodawcy i dążenie do minimalizacji kosztów funkcjonowania nieruchomości.
Firma zajmuje się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami i w swoim działaniu kieruje się kryteriami etyki zawodowej polegającej między innymi na:

 • profesjonalnym zarządzaniu majątkiem właścicieli, stosując kryteria rzetelności, celowości  i gospodarności,
 • przestrzeganiu obowiązujących norm i przepisów prawem przewidzianych w wykonywaniu czynności zawodowych w zarządzaniu nieruchomościami,
 • wypełnianiu zadań wyznaczonych przez właściciela (jeśli nie są sprzeczne z normami prawnymi i społecznymi) sugerowaniu właścicielom modyfikacji zlecanych zadań, jeśli ma to poprawić stan nieruchomości.

W ramach wykonywania obowiązków, w zależności od potrzeb i preferencji Zleceniodawcy proponujemy kompleksową usługę zarządzania składającą się  między innymi z niżej wymienionych czynności.
Wybór zakresu przejętych przez firmę obowiązków zależy każdorazowo od wymogów Klienta, z którym podpisujemy umowę na świadczenie usług.


Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

Czynności zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych:

 • Przejmowanie nieruchomości wraz z przejęciem dokumentacji technicznej, administracyjnej i finansowej
 • Rejestracja wspólnoty w GUS i Urzędzie Skarbowym oraz założenie w imieniu wspólnoty rachunku bankowego i dokonywanie wszelkich rozliczeń poprzez ten rachunek
 • Opracowywanie rocznych planów gospodarczych
 • Zwoływanie zebrań wspólnoty wraz z przygotowaniem projektów uchwał
 • Opracowywanie aktów normatywnych (regulaminów, procedur) dotyczących funkcjonowania wspólnoty
 • Przygotowywanie materiałów dotyczących wyboru wykonawców robót remontowych
 • Negocjowanie i zawieranie w imieniu wspólnoty umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót remontowych oraz dotyczących ubezpieczenia nieruchomości
 • Reprezentowanie wspólnoty przed organami administracji samorządowej, sądami i pomiędzy właścicielami
 • Przygotowywanie analiz dotyczących kosztów utrzymania nieruchomości oraz podejmowanie działań zmierzających do ich optymalizacji
 • Prowadzenie doradztwa w zakresie funkcjonowania wspólnoty
 • Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • Obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • Kontrola prawidłowości wykonywania umów dotyczących dostawy mediów, wywozu nieczystości oraz ochrony mienia
 • Nadzór nad właściwym wykonywaniem prac porządkowych i konserwacyjnych
 • Zabezpieczenie przeprowadzania przeglądów okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
 • Nadzór nad realizacją rocznego planu gospodarczego
 • Ustanowienie okresowych dyżurów administracyjnych na terenie wspólnoty
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych
 • Obsługa finansowa wspólnoty mieszkaniowej
 • Sporządzanie rocznych lub okresowych sprawozdań finansowych
 • Wydawanie poświadczeń lub zaświadczeń właścicielom lokali
 • Rozliczanie właścicieli lokali z kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużycia mediów oraz funduszu remontowego
 • Windykacja opłat należnych od właścicieli lokali oraz dotyczących innych przychodów z nieruchomości


Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi


Czynności zarządzania nieruchomościami komercyjnymi


Nieruchomości komercyjne są najczęściej źródłem dochodów dla ich właścicieli, dlatego też ważną rzeczą jest właściwy dobór zarządcy. W tym przypadku zarządca nieruchomości jest swoistym doradcą, który przez umiejętną optymalizację kosztów może przysporzyć właścicielowi dodatkowych korzyści finansowych. Właściwa współpraca z najemcami decyduje o sukcesie.
W ramach tego bloku działań oferujemy właścicielowi następujące usługi:

 • Optymalizację dochodów z gospodarowania nieruchomością
 • Aktywowanie nowych źródeł przychodów
 • Redukcja kosztów utrzymania i eksploatacji

Działania powyższe realizujemy zgodnie z potrzebami właściciela. Zadania określone przez odbiorców naszych usług są realizowane z najlepszym wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia naszych pracowników.
Cele nakreślone przez właścicieli realizujemy przez:

 • Kompleksową obsługę administracyjną
 • Nadzór nad bieżącą obsługą techniczną
 • Planowanie strategiczne i operacyjne
 • Kalkulację kosztów i analizę ekonomiczną
 • Właściwą sprawozdawczość finansowo-księgową
 • Organizację obligatoryjnych przeglądów stosownie do wymagań Prawa budowlanego
 • Organizację napraw, remontów i modernizacji
 • Nadzór nad utrzymywaniem czystości obiektów
 • Organizację recepcji
 • Organizację ochrony obiektu
 • Organizację nietypowych imprez np. sesji fotograficznych

Jeżeli uważacie Państwo, że Wasza nieruchomość powinna znaleźć się w rękach fachowców to serdecznie zapraszamy do współpracy. 
Nieruchomoœci Gorzów Wielkopolski
  Nieruchomoœci Gorzów
   
Pawlukowicz Nieruchomości
ul. Łokietka 1/3, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.pawlukowicznieruchomosci.pl
biuro@
pawlukowicznieruchomosci.pl

Strona Główna | O Firmie | Oferty | Zgłoś Ofertę | Kontakt

© VisualArt 2007

Strona Główna
Strona Główna